Menü

.

V İ Z O N S H O W

B U R S L A R I

LABORO ETIAM
MCMLXXXIX

 


VizonShow bursları öğrencilere hayatları için bir referans, bir dayanak olacaktır.

Prof. Dr. Sümer Saldıray
Mimar SinanÜniversitesi Rektör y.


VizonShow bursları ilk kez 1989 yılında VizonShow'un ikinci dekadına girişi nedeni ile verildi. Projenin temeli Mimar Sinan Üniversitesi Rektör y. Prof. Dr. Sümer Saldıray'ın işbirliği ile atıldı. VizonShow'un öncülük ettiği ilk konu olmamakla birlikte, en hayırlı, en yapıcı adım olarak kabul edilen VizonShow bursları, VizonShow'un sosyal yükümlülüklerini ele alışı bakımından önemli bir örnek oluşturmuştur.


1989-1990 yılı ilk döneminde Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğünce başarılı bulunarak aday gösterilmiş bulunan öğrenciler ile;

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü
için

Metin Deniz

Grafik Bölümü
için

Bülent Erkmen

Tekstil Bölümü
için

Aykut Hamzagil

Genel Danışman Mimar Sinan Üniversitesi Rektör y.

Sümer Saldıray

ve

VizonShow Genel Yönetmeni

Kâmil Şükûn

dan oluşan seçiciler kurulunun yapmış olduğu görüşmeler sonucunda

Grafik Öğrencisi

Ali Yalçın

ve

Tekstil Öğrencisi

Gaye Özbayram

VizonShow bursu almaya hak kazandılar.


VizonShow yeni nesilleri daha başarılı olmaları için teşvik etmenin gerekliliğine inanmakta, bu konuda üzerine düştüğüne inandığı görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır.

Menü