V
İ
Z
O
N
S
H
O
W


XXXVII.
15,16,17 Mayıs
2000

Pera Palas
İstanbul

Bilgi

Koleksiyonlar
Basın

37. VİZONSHOW

 

Arzu Kaprol
Toygar Toran
İnci Coşkun
Hatice Gökçe
Sibel Aygün
Zeynep Erdoğan
Neslihan Yargıcı Modacıları:
Tayfun Gören
Nuran Atalay
Şelale Yılal
Vildan Kaya
Harun Kibar

Yıldırım Mayruk


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

< Menü >